Algemeen, Uitzending

Benodigde licenties voor het streamen van kerkdiensten

Voor het weergeven van liederen op de beamer in de kerk zijn de juiste licenties nodig van bijvoorbeeld CCLI, KokBoekencentrum en Royal Jongbloed. Voor het online weergeven van liederen zijn aparte licenties nodig. Omdat streaming ondergeschikt was is hier niet veel controle op geweest. In dit artikel lees je welke licenties je als kerk nodig hebt.

Streaminglicenties voor het online weergeven van teksten
Wanneer je liederen online weergeeft, zodat mensen thuis mee kunnen lezen/zingen, dan zijn aparte Streaming Licenties nodig. Hiermee koop je het publicatierecht af.

CCLI biedt hiervoor de CCLI Streaming Licentie aan. Tegen een jaarlijkse vergoeding mogen alle liederen onder CCLI online getoond worden. De kosten variëren van € 20,- (1-14 leden in een dienst) tot € 467,- (6.000 – 10.000 leden in een dienst). Voor de gemiddelde Nederlandse kerk liggen de kosten op € 99,- tot € 178,- per jaar.

KokBoekencentrum, BV Liedboek en Royal Jongbloed, de organisaties achter het Liedboek, Gereformeerd Kerkboek, Weerklank, Hemelhoog en Op Toonhoogte laten op hun website weten te werken aan een Streaming Licentie. Zodra over die licentie meer bekend is vullen we dit artikel aan.

Muziek laten horen tijdens een online kerkdienst
Wanneer je in een online kerkdienst muziek laat horen, bijvoorbeeld via een band of een (YouTube) video, dan is hiervoor de BUMA Streaming Licentie nodig. Wanneer je uitzendt via YouTube, Facebook, Instagram of Twich heb je deze licentie niet nodig. Streamen via Kerkomroep, Kerkdienstgemist of de eigen website vallen wel onder de BUMA Streaming Licentie.
Voor het downloaden van diensten via Kerkomroep of Kerkdienstgemist is geen licentie nodig.

Licentiechecker
Opkijken.nl heeft op haar website uitgebreidere informatie over de streaminglicenties opgenomen. De licentiechecker van Christiaan Heidema is een mooi hulpmiddel bij het in kaart brengen van alle licenties. Hieraan zijn recent ook de streaminglicenties toegevoegd.